Interessante links

Duurzame (en dan met name zonne-)energie krijgt steeds meer aandacht in de energietransitie van fossiele brandstoffen naar een meer hernieuwbare energie mix. Hier volgen een aantal interessante links:

 

Nederlands:

Top 50 Solar

Polder PV

Stichting Sun4ever

Solar Magazine

Van A tot Zon

Groene Courant

Duurzaam bedrijfsleven

 

Engels:

Solar Yield

 

Duits:

Sonnenertrag