01.11.2013 l Persbericht

Vorige week is Betronic Solutions B.V. failliet gegaan en gelijktijdig onder de naam Betronic B.V. doorgestart. Blijkbaar roept dit faillisement vraagtekens op voor wat betreft de positie van Femtogrid Energy Solutions B.V., reden voor dit schrijven.

Femtogrid Energy Solutions B.V. is in 2010 als ‘spin-off’ van Betronic Solutions B.V. opgericht. De twee voormalige directieleden van Betronic Solutions B.V., dhr. Engbers en dhr. Schaacke, zijn in deze ‘spin-off’ meegegaan en hebben zich als taak gesteld Femtogrid als een zelfstandig bedrijf neer te zetten. In de daaropvolgende jaren is dit succesvol ten uitvoer gebracht. Dit is gedaan door middel van een volledige juridische loskoppeling van Betronic Solutions B.V.

Aandeelhouders

Op dit moment kent Femtogrid Energy Solutions B.V. een aantal aandeelhouders, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De directie/oprichters (sedert 2010)
  • E2Cleantech1 – Technostarter fund (sedert 2010)
  • Ontwikkelfonds duurzame energie provincie Noord-Holland (sedert 2012)
  • Private investeerder (sedert 2012)

Betronic Solutions B.V. heeft sedert de ‘spin-off’ geen aandelen in Femtogrid Energy Solutions B.V. gehad c.q. gehouden.

Operaties

Femtogrid Energy Solutions B.V. opereert als een zelfstandig bedrijf en heeft een eigen directie met een eigen Raad van Commissarissen. Betronic Solutions B.V. heeft in 2012 en 2013 als leverancier diensten geleverd aan Femtogrid Energy Solutions B.V., zoals support op het gebied van industrieel ontwerp, EMC testen en shared services. Op de cruciale zaken zoals R&D en Marketing&Sales is Femtogrid Energy Solutions B.V. volledig zelfstandig. Waar zinvol en opportuun worden diensten ingehuurd, ook in het verleden van het voormalige Betronic Solutions B.V.

Wij betreuren het faillisement van Betronic Solutions B.V., maar kunnen tegelijkertijd stellen dat dit faillisement het voortbestaan van Femtogrid Energy Solutions B.V. niet beïnvloedt.