11.05.2015 l Persbericht

Femtogrid Energy Solutions BV te Aalsmeer is per 1 mei 2015 een zusterbedrijf geworden van Direct Current BV. Door deze bundeling van krachten is een grote meerwaarde ontstaan voor de toekomst van gelijkspanning door energieopwekking en verbruikers te koppelen aan gelijkspanningsnetten. De huidige projecten van Femtogrid met bestaande klanten zullen onveranderd voortgang hebben en zullen profijt hebben van de verbreding van het technologieaanbod.

Technologische voorsprong

Femtogrid heeft veel ervaring en kennis met het koppelen van zonnepanelen aan DC-netten. Door deze ervaring en kennis te bundelen met Direct Current BV behalen we hiermee een grote technologische voorsprong in de markt. We kunnen hiermee de strijd aangaan met de concurrentie uit China.

Belangrijke innovaties in duurzaamheid

We praten over duurzame opwekking, maar wat we vaak vergeten is dat deze energie ook moet worden verplaatst op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit is de derde pijler (opwekking, besparing en verplaatsing) in de keten van het DC-net. En dit is ook waar we in Nederland goed in zijn en wat in onze genen zit, namelijk “logistiek en distributie.” Een DC-net biedt grote voordelen voor besparingen in energie en materiaal en vormt een basis voor belangrijke innovaties in duurzaamheid. De mogelijkheden zijn enorm, denk bijvoorbeeld aan straatverlichting waarin de infrastructuur gecombineerd kan worden met zonnepanelen in wegen met “SolaRoad” of in geluidswallen.

Internationale markt

In India en Zuid Afrika zitten nu meer dan 350 miljoen mensen nog zonder elektriciteit. Dit zijn de zogeheten rurale gebieden. Deze mensen kunnen we nu ook een systeemoplossing bieden waarmee er een enorme sprong gemaakt wordt (power to and from the people). Hiermee kunnen we onze positie in de wereld verder versterken en de internationale markt voor export vergroten.