14.08.2013 l Aankondiging

Femtogrid lanceert voor haar klanten de Femtogrid Sales Tool. De tool is uniek in zijn soort en brengt in kaart wat de meerwaarde is van Femtogrid in vergelijking met een traditionele string oplossing. De sales tool berekent voor elke plaats de jaarlijkse kWh productie met en zonder Femtogrid op basis van het type paneel, het aantal panelen, de omstandigheden op het dak en PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) data. Wat betreft de omstandigheden op het dak worden zaken zoals hellingshoek, oriëntatie, en schaduwobjecten (bijv. een boom, dakkapel, schoorsteen etc) meegenomen in de berekening.

In de berekening wordt rekening gehouden met het effect van schaduw, kabelverliezen, module mismatch, veroudering van panelen, vervuiling van panelen, en temperatuur variaties. Al deze zaken beïnvloeden de jaarlijkse kWh productie van zonnepanelen en Femtogrid is in staat de negatieve systeem impact van deze zaken aanzienlijk te beperken in vergelijking met traditionele string oplossingen door Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit te voeren per paneel en panelen parallel aan te sluiten op de omvormer. Als gevolg hiervan wekken zonnepanelen met Femtogrid meer stroom op dan met een traditionele string oplossing.

We streven ernaar om zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijkheid te komen met onze sales tool. Het blijft echter een simplificatie van de werkelijkheid Ga naar de Femtogrid Sales Tool om de jaarlijkse productie met Femtogrid voor uw eigen dak inzichtelijk te laten maken.