Femtogrid Voordelen voor Module Fabrikanten

We zijn ervan overtuigd dat ieder zonnepaneel individueel aangestuurd dient te worden voor maximale energieopbrengst en dat deze technologie de dominante technologie zal gaan worden naast de traditionele string omvormer technologie. Femtogrid heeft naast de ‘add-on’ versie een nieuwe geïntegreerde Solar Power Optimizer versie in ontwikkeling. Deze versie zal in samenwerking met module fabrikanten in ontwikkeling worden genomen en op de markt worden geïntroduceerd. Uitindelijk resulteert dit in een ‘smart module’, welke door de integratie van de Femtogrid Solar Power Optmizer resulteert in maximale energieopbrengst, het veiligste systeem en monitoring tot op zonnepaneelniveau.

 

Integrated Solar Power Optimizer blue2Integrated Solar Power Optimizer transparant2

Module Fabrikanten die als partner van Femtogrid opereren hebben de volgende voordelen:

  • Unieke propositie in de wereldwijde zonnepanelen markt
  • Extra verkoop kansen door de unieke Femtogrid voordelen zoals maximale energieopbrengst, veiligheid en monitoring tot op zonnepaneelniveau
  • Door het gebruik van onze gepatenteerde, innovatieve technologie wordt de junction box overbodig