Nieuws


11.05.2015 l Persbericht

Femtogrid Energy Solutions BV te Aalsmeer is per 1 mei 2015 een zusterbedrijf geworden van Direct Current BV. Door deze bundeling van krachten is een grote meerwaarde ontstaan voor de toekomst van gelijkspanning door energieopwekking en verbruikers te koppelen aan gelijkspanningsnetten. De huidige projecten van Femtogrid met bestaande klanten zullen onveranderd voortgang hebben en zullen profijt hebben van de verbreding van het technologieaanbod.

Technologische voorsprong

Femtogrid heeft veel ervaring en kennis met het koppelen van zonnepanelen aan DC-netten. Door deze ervaring en kennis te bundelen met Direct Current BV behalen we hiermee een grote technologische voorsprong in de markt. We kunnen hiermee de strijd aangaan met de concurrentie uit China.

Belangrijke innovaties in duurzaamheid

We praten over duurzame opwekking, maar wat we vaak vergeten is dat deze energie ook moet worden verplaatst op een zo efficiënt mogelijke manier. Dit is de derde pijler (opwekking, besparing en verplaatsing) in de keten van het DC-net. En dit is ook waar we in Nederland goed in zijn en wat in onze genen zit, namelijk “logistiek en distributie.” Een DC-net biedt grote voordelen voor besparingen in energie en materiaal en vormt een basis voor belangrijke innovaties in duurzaamheid. De mogelijkheden zijn enorm, denk bijvoorbeeld aan straatverlichting waarin de infrastructuur gecombineerd kan worden met zonnepanelen in wegen met “SolaRoad” of in geluidswallen.

Internationale markt

In India en Zuid Afrika zitten nu meer dan 350 miljoen mensen nog zonder elektriciteit. Dit zijn de zogeheten rurale gebieden. Deze mensen kunnen we nu ook een systeemoplossing bieden waarmee er een enorme sprong gemaakt wordt (power to and from the people). Hiermee kunnen we onze positie in de wereld verder versterken en de internationale markt voor export vergroten.

 

23.01.2013 l Persbericht

Met de ingebruikname van de eerste installatie in Zeeland via SAMEN Groep heeft Femtogrid inmiddels installaties actief in alle 12 provincies in Nederland. Na een eerste focus via bestaande partners op de provincies Noord-Holland en Utrecht hebben wij via nieuwe partners onze weg gevonden in de rest van Nederland. Deze mijlpaal onderschrijft voor ons dat er markt is in Nederland voor Power Optimizers naast de traditionele string oplossing.

Tom Engbers, CEO en medeoprichter van Femtogrid: ‘Nederland is vanaf dag één de belangrijkste markt voor Femtogrid geweest. We hebben veel tijd en energie gestoken in het trainen van installateurs en system integrators. Bij daken met schaduw, of installaties waarbij een plat en een schuin dakdeel worden gecombineerd, dienen zij aan ons te denken. Wij zien het als loon naar werken dat dit zijn vruchten heeft afgeworpen. Onze Power Optimizers lossen het schaduwprobleem op en zorgen voor maximale zonnestroom uit zonnepanelen op een veilige en betrouwbare manier. En dat is waar de eindgebruiker naar op zoek is.’

 

 

29.11.2013 l Persbericht

Zonne-energie groeit: het aantal zonnepanelen in ons land verdubbelt jaarlijks. Nu zonnepanelen op steeds meer daken prijken, groeit de behoefte aan esthetische, bouwgeïntegreerde oplossingen. Reden voor Agentschap NL om de sector uit te dagen een product te ontwerpen dat zonne-energie beter toepasbaar maakt in de gebouwde omgeving.

‘We signaleerden de behoefte aan meer bouwgeïntegreerde producten, maar de sector investeerde niet’, vertelt Agentschap NL-adviseur Bert Janson. ‘Dus hebben wij dat gedaan, om de markt een zwengel te geven.’ Vijftig partijen reageerden in 2011 op de aanbesteding van het SBIR-IPZ Small Business Innovation Research-Innovatieprogramma Zonnestroom). Een commissie van experts selecteerde 4 projecten om hun product te ontwikkelen. Femtogrid is één van deze partijen, naast Dimark Solar, Peer+ en Ballast Nedam.

Tom Engbers, CEO en medeoprichter van Femtogrid: ‘Veel zonnestroom installaties bevatten panelen die wel eens in de schaduw liggen, bijvoorbeeld door een schoorsteen, overhangende boom of dak van de buren. Een kwart van de totale zonne-energie markt heeft last van zulke systeemobstakels. Wij lossen dit op met de power optimizer, die de opbrengst per paneel maximaliseert. Dit verbetert de totale opbrengst per zonnestroom installatie met maximaal 30%.’

Lees het artikel in BouwTotaal Bouwen op zonne-energie om meer over Femtogrid te weet te komen.

 

 

19.11.2013 l Persbericht

Femtogrid heeft gisteren een pitch gegeven tijdens Amsterdam DEMO DAY. Dit evenement wordt georganiseerd door de Amsterdam Economic Board in samenwerking met Rockstart, Startupbootcamp, Venture Lab, Yes!Delft incubator, TU Eindhoven, TU Twente, Utrecht inc e.a. De 21 ‘hottest’ startups van Nederland – waaronder Femtogrid – kregen hierbij de kans zich in het Stedelijk Museum Amsterdam te pitchen voor launching customers (bedrijven en overheden).

Het doel van DEMO DAY is het stimuleren van samenwerkingen tussen startups en grote (inter)nationale bedrijven en overheidsinstellingen. De startups die meededen waren geselecteerd op potentie en innovatieve oplossingen. Wij zijn trots dat wij ons hebben mogen presenteren op dit platform en kijken uit naar de kruisbestuiving die door dit soort evenementen ontstaat.

 

Foto Amsterdam DEMO DAY

Amsterdam DEMO DAY_kopie

 

 

01.11.2013 l Persbericht

Vorige week is Betronic Solutions B.V. failliet gegaan en gelijktijdig onder de naam Betronic B.V. doorgestart. Blijkbaar roept dit faillisement vraagtekens op voor wat betreft de positie van Femtogrid Energy Solutions B.V., reden voor dit schrijven.

Femtogrid Energy Solutions B.V. is in 2010 als ‘spin-off’ van Betronic Solutions B.V. opgericht. De twee voormalige directieleden van Betronic Solutions B.V., dhr. Engbers en dhr. Schaacke, zijn in deze ‘spin-off’ meegegaan en hebben zich als taak gesteld Femtogrid als een zelfstandig bedrijf neer te zetten. In de daaropvolgende jaren is dit succesvol ten uitvoer gebracht. Dit is gedaan door middel van een volledige juridische loskoppeling van Betronic Solutions B.V.

Aandeelhouders

Op dit moment kent Femtogrid Energy Solutions B.V. een aantal aandeelhouders, waarvan de belangrijkste zijn:

  • De directie/oprichters (sedert 2010)
  • E2Cleantech1 – Technostarter fund (sedert 2010)
  • Ontwikkelfonds duurzame energie provincie Noord-Holland (sedert 2012)
  • Private investeerder (sedert 2012)

Betronic Solutions B.V. heeft sedert de ‘spin-off’ geen aandelen in Femtogrid Energy Solutions B.V. gehad c.q. gehouden.

Operaties

Femtogrid Energy Solutions B.V. opereert als een zelfstandig bedrijf en heeft een eigen directie met een eigen Raad van Commissarissen. Betronic Solutions B.V. heeft in 2012 en 2013 als leverancier diensten geleverd aan Femtogrid Energy Solutions B.V., zoals support op het gebied van industrieel ontwerp, EMC testen en shared services. Op de cruciale zaken zoals R&D en Marketing&Sales is Femtogrid Energy Solutions B.V. volledig zelfstandig. Waar zinvol en opportuun worden diensten ingehuurd, ook in het verleden van het voormalige Betronic Solutions B.V.

Wij betreuren het faillisement van Betronic Solutions B.V., maar kunnen tegelijkertijd stellen dat dit faillisement het voortbestaan van Femtogrid Energy Solutions B.V. niet beïnvloedt.

 

 

02.10.2013 l Persbericht

Femtogrid maakt onderdeel uit van het eerste officiële project van het Solar Energy Application Centre (SEAC), het zogenaamde Module Level Power Management (MLPM) project. MLPM staat voor vermogensmanagement per zonnepaneel, wat betekent dat binnen een zonne-energie systeem elk zonnepaneel individueel wordt geoptimaliseerd om zo de zonne-energie voor het totale systeem te maximaliseren. Dit is precies de oplossingsrichting die Femtogrid voor ogen heeft en reeds mogelijk maakt.

SEAC is opgericht in 2012 en komt voort uit een samenwerking tussen ECN, TNO en Holland Solar. SEAC heeft als doel om zowel de R&D als de economische activiteiten in Nederland en de aangrenzende regionen op het vlak van innovatieve zonne-energie systemen en applicaties te stimuleren. Het MLPM-SEAC project is op 17 juli 2012 van start gegaan en het testveld is donderdag 26 september jl. officieel geopend.

Binnen het MLPM-SEAC project worden 3 verschillende producten van Nederlandse bodem met elkaar vergeleken, waarbij er meetdata wordt verzameld voor de periode van minimaal 1 jaar met daarbij alle seizoensinvloeden. De Power Optimizer oplossing van Femtogrid wordt hierbij vergeleken met de traditionele string oplossing van Mastervolt en de micro omvormer oplossing van Heliox om zo na te gaan welke oplossing de meeste energie oplevert.

Dit project maakt onderdeel uit van een veel groter geheel, aangezien SEAC op haar beurt onderdeel uitmaakt van Topsector Energie. Binnen Topsector Energie hebben de partijen zich gebundeld in het programma Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI). Beleidsinformatie over de Topsectoren is terug te vinden via de Rijksoverheid.

Wij zijn trots dat we onderdeel uitmaken van het ambitieuze project en kijken uit naar uitkomst van de test. Bekijk de film over TKI voor meer informatie over TKI, Topsector Energie, SEAC en Femtogrid.

 

Foto MLPM-SEAC project:

MLPM-SEAC project

 

 

01.10.2013 l Aankondiging

Partner Schuurman Elektrokern Solutions presenteert de Femtogrid oplossing tijdens de beurs Elektrotechniek 2013. Dit is de vakbeurs voor de elektrotechnische branche en vindt plaats van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober in Jaarbeurs Utrecht.  Op Elektrotechniek worden de nieuwste systemen, technologiën en producten op het gebied van onder meer industriële elektronica, meet-, regel-, en bedieningsapparatuur, installatiemateriaal, verlichting, bekabeling, gebouwbeheersystemen en domotica gepresenteerd.

Op deze beurs mag zonne-energie natuurlijk niet ontbreken. Schuurman Elektrokern Solutions presenteert de Femtogrid ooplossing voor zonnepanelen door middel van onze demo-opstelling. Deze demo-opstelling bestaat uit 6 kleine panelen, die in 2 rijen van elk 3 panelen zijn gemonteerd en dezelfde hoeveelheid licht ontvangen. De bovenste 3 panelen zijn uitgerust met de Femtogrid oplossing. De onderste 3 panelen zijn uitgerust met de traditionele string oplossing. Hierdoor zijn het dus 2 op zichzelf staande systemen, waarbij de parallelle Femtogrid oplossing wordt vergelijken met de seriële traditionele string oplossing.

Door schaduw van identieke grootte te introduceren wordt het mogelijk om de impact van schaduw op systeemniveau te vergelijken, waarbij het met name interessant is wat de impact van schaduw op één paneel is voor de prestatie van dat ene paneel, voor de andere panelen, voor de 3 panelen samen, en de snelheid waarmee het optimale punt wordt bereikt. Femtogrid zorgt voor meer energie dan de traditionele string oplossing en vindt veel eerder zijn optimale punt voor maximale energie uit zonnepanelen. Kom naar de Elektrobeurs 2013 en leer meer over Schuurman Elektrokern Solutions en wat Femtogrid voor u kan betekenen. Schuurman Elektrokern Solutions bevindt zich in hal 12.C084.

 

Foto demo-opstelling Femtogrid:

IMG_4203

Foto stand Schuurman 12.C084:

Foto stand Schuurman

 

 

02.09.2013 l Persbericht

Vogelbescherming Nederland heeft voor Femtogrid als oplossing gekozen om de eigen zonnepanelen te optimaliseren.Vogelbescherming Nederland heeft een dak dat op sommige momenten van de dag deels last heeft van van schaduw. Door voor Femtogrid te kiezen wordt de invloed van schaduw op de zonnepanelen geminimaliseerd en de totale hoeveelheid zonne-energie gemaximaliseerd.

Samen met Zonline en huisinstallateur van Zonline, Ballast Nedam IPM, heeft Femtogrid onlangs het zonnestroom-systeem van Vogelbescherming Nederland officieel in bedrijf gesteld. Het zonnestroom-systeem bestaat uit 32 panelen en heeft een grootte van 8.0 kWp. Door zelf energie op te wekken draagt Vogelbescherming Nederland bij aan een schonere wereld.

Het systeem is een goed voorbeeld van de mogelijkheden van zonne-energie op daken die deels last hebben van schaduw. De parallelle systeem architectuur van Femtogrid zorgt ervoor dat de energie die door een zonnepaneel wordt opgewekt niet beïnvloed wordt door de energie die door welk ander paneel dan ook in hetzelfde systeem wordt opgewekt. Hierdoor wordt de invloed van de zwakste schakel (het slechts presterende paneel) op de andere schakels (de andere panelen) buitenspel gezet om zo maximaal zonne-energie op te wekken.

Bekijk de zonnepanelen voor Vogelbescherming Nederland om meer te leren over het zonnestroom-systeem van Vogelbescherming Nederland en Zonline, die de Femtogrid oplossing heeft aangeboden aan Vogelbescherming Nederland.

 

Foto systeem Vogelbescherming Nederland:

Vogelbescherming Nederland

 

 

14.08.2013 l Aankondiging

Femtogrid lanceert voor haar klanten de Femtogrid Sales Tool. De tool is uniek in zijn soort en brengt in kaart wat de meerwaarde is van Femtogrid in vergelijking met een traditionele string oplossing. De sales tool berekent voor elke plaats de jaarlijkse kWh productie met en zonder Femtogrid op basis van het type paneel, het aantal panelen, de omstandigheden op het dak en PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) data. Wat betreft de omstandigheden op het dak worden zaken zoals hellingshoek, oriëntatie, en schaduwobjecten (bijv. een boom, dakkapel, schoorsteen etc) meegenomen in de berekening.

In de berekening wordt rekening gehouden met het effect van schaduw, kabelverliezen, module mismatch, veroudering van panelen, vervuiling van panelen, en temperatuur variaties. Al deze zaken beïnvloeden de jaarlijkse kWh productie van zonnepanelen en Femtogrid is in staat de negatieve systeem impact van deze zaken aanzienlijk te beperken in vergelijking met traditionele string oplossingen door Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit te voeren per paneel en panelen parallel aan te sluiten op de omvormer. Als gevolg hiervan wekken zonnepanelen met Femtogrid meer stroom op dan met een traditionele string oplossing.

We streven ernaar om zo dicht mogelijk in de buurt van de werkelijkheid te komen met onze sales tool. Het blijft echter een simplificatie van de werkelijkheid Ga naar de Femtogrid Sales Tool om de jaarlijkse productie met Femtogrid voor uw eigen dak inzichtelijk te laten maken.

 

 

28.06.2013 l Persbericht

Femtogrid kijkt terug op een zeer geslaagde InterSolar Europe 2013. De beurs is ‘s werelds grootste solar beurs en vond plaats in München van 19 t/m 21 juni. Dit jaar was de eerste keer in het 3-jarige bestaan van Femtogrid dat wij niet als bezoeker, maar als standhouder actief zijn geweest op InterSolar Europe.

InterSolar Europe is het podium waar nieuwe, innovatieve producten voor het eerst worden gepresenteerd aan de markt. Voor ons was de beurs dan ook de ultieme plek om onze 2e generatie producten officieel te lanceren. Onze 1e generatie producten (Femtogrid Solar Power Optimizer PO300 en Femtogrid kabels) is de afgelopen 2 jaar succesvol geïntroduceerd in de markt. Nu is het tijd voor onze 2e generatie producten (Femtogrid Solar Power Optimizer PO310 en nieuwe Femtogrid kabels) om de toepasbaarheid van Femtogrid verder te vergroten.

De spil van onze stand is onze demo opstelling geweest. Deze demo opstelling bestaat uit 6 kleine panelen, die in 2 rijen van elk 3 panelen zijn gemonteerd en dezelfde hoeveelheid licht ontvangen. De bovenste 3 panelen zijn uitgerust met de 2e generatie producten. De onderste 3 panelen zijn uitgerust met de traditionele string oplossing. Hiermee zijn het dus 2 op zichzelf staande systemen, waarbij de parallelle Femtogrid oplossing wordt vergelijken met de seriële traditionele string oplossing.

Door schaduw van identieke grootte te introduceren wordt het mogelijk om de impact van schaduw op systeemniveau te vergelijken, waarbij het met name interessant is wat de impact van schaduw op één paneel is voor de prestatie van dat ene paneel, voor de andere panelen, voor de 3 panelen samen, en de snelheid waarmee het optimale punt wordt bereikt. Bezoekers van onze stand konden zelf ‘spelen’ met de schaduw door zelf de schaduwplek te bepalen en zo na te gaan wat de meerwaarde is van Femtogrid in vergelijking met een traditionele string oplossing. De uitkomst hiervan was duidelijk; Femtogrid zorgt voor meer energie dan de traditionele string oplossing en vindt veel eerder zijn optimale punt voor maximale energie uit zonnepanelen.

 

Hieronder volgt een ‘snapshot’ van onze stand en ons team op InterSolar Europe 2013:
InterSolar Europe 2013