Tools

De eerste tool die wij lanceren op onze website is de Femtogrid Femtogrid Sales Tool.

 

Femtogrid Sales Tool

De sales tool laat zien wat de meerwaarde is van Femtogrid in vergelijking met een traditionele string oplossing. De sales tool berekent voor elke plaats de jaarlijkse kWh productie met en zonder Femtogrid op basis van het type paneel, het aantal panelen, de omstandigheden op het dak en PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) data. Wat betreft de omstandigheden op het dak worden zaken zoals hellingshoek, oriëntatie, en schaduwobjecten (bijv. een boom, dakkapel, schoorsteen etc) meegenomen in de berekening.

In de berekening wordt rekening gehouden met het effect van schaduw, kabelverliezen, module mismatch, veroudering van panelen, vervuiling van panelen,  en temperatuur variaties. Al deze zaken beïnvloeden de jaarlijkse kWh productie van zonnepanelen en Femtogrid is in staat de negatieve systeem impact van deze zaken aanzienlijk te beperken in vergelijking met traditionele string oplossingen door Maximum Power Point Tracking (MPPT) uit te voeren per paneel en panelen parallel aan te sluiten op de omvormer. Leer door middel van de Femtogrid Sales Tool hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.