Femtogrid vs. andere paneelniveau oplossingen

Femtogrid is ervan overtuigd dat ieder zonnepaneel individueel aangestuurd dient te worden voor maximale energieopbrengst en dat deze technologie de dominante technologie zal gaan worden naast de traditionele string omvormer technologie. Door ieder paneel individueel aan te sturen worden de limiteringen van traditionele string oplossingen weggenomen.

Wordt er gekozen voor het indiviueel aansturen van ieder paneel, dan zijn er 2 mogelijkheden: Power Optimizers en Micro Omvormers. Met Power Optimizers zijn spanningen, vermogens en stromen ‘achter’ het paneel DC, terwijl Micro Omvormers de energie gelijk klaarmaken voor het lichtnet en dus AC spannigen, vermogens en stromen opwekken ‘achter’ het paneel.

Wij geloven dat Femtogrid een betere oplossing biedt dan de andere Power Optimizers en de Micro Omvormers door de unieke en gepatenteerde  technologie die verwerkt is in onze producten. In de tabel hieronder zullen wij de meerwaarde van Femtogrid verder toelichten.

 

Femtogrid vs. andere Power Optimizers

Femtogrid
Andere Power Optimizers
Uitleg meerwaarde Femtogrid
Meeropbrengsten
Hoger Lager De parallelle systeem architectuur zorgt ervoor dat de opgewekte energie per paneel niet negatief beïnvloed wordt door welk ander paneel dan ook in het systeem. Femtogrid beperkt hierdoor de invloed van schaduw, module mismatch, veroudering, vervuiling, en een suboptimale oriëntatie en/of hellingshoek.
System architectuur Parallel In serie Met Femtogrid kabels worden panelen parallel aangesloten op de (Femtogrid) omvormer. Deze parallelle architectuur zorgt ervoor dat de opgewekte energie per paneel niet negatief beïnvloed wordt door welk ander paneel dan ook in het systeem en dat systeem engineering erf flexibel is.
DC kabels
Unieke kabel Standaard solar kabel Met Femtogrid zijn alle panelen bestuurbaar wat voor volledige controle van alle schakels in het systeem zorgt.
Veiligheid Hoger Lager De parallelle systeem architectuur in combinatie met de Femtogrid kabels maken het Femtogrid systeem het veiligste systeem: alle panelen zijn bestuurbaar, power optimizers schakelen panelen tijdelijk uit bij een vlamboog, te hoge spanningen en/of temperaturen, en de spanning van een individuele paneel is slechts de open klemspanning, indien het systeem aan de AC kan is uitgeschakeld.
Hybride systemen
Ja, ‘zon’ en ‘wind’ in één systeem Nee, alleen ‘zon’ Femtogrid ondersteunt ‘zon’ en ‘wind’ in één systeem met de eigen omvormer.

 

Femtogrid vs. Micro Omvormers

Femtogrid Micro Inverters
Uitleg meerwaarde Femtogrid
Meeropbrengsten Hoger Lager Micro Omvormers hebben een max. AC vermogen dat aanzienlijk onder het max. Dc vermogen van de dominante panelen in de markt ligt. Micro Omvormers vereisen een veel hogere minimale ingangsspanning om actief te worden en hebben een veel kleiner spanningsbereik voor MPPT, wat ervoor zorgt dat Micro Omvormers later opstarten en eerder stoppen.
Betrouwbaarheid Hoger Lager Met Micro Omvormers vindt zowel de optimalisatieslag als de omvorming plaats achter het paneel, terwijl met Femtogrid alleen de optimalisatieslag achter het paneel plaatsvindt. Aangezien de omvormer wat betreft levensduur de zwakste schakel is in het systeem, geloven wij er niet in dit deel juist achter het paneel uit te laten voeren waar de temperatuur uiteenloopt van -20 graden Celsius tot wel +65 graden Celsius.
Onderhoudsvriendelijkheid Hoger Lager Met Micro Omvormers vindt zowel de optimalisatieslag als de omvorming plaats achter het paneel, terwijl met Femtogrid alleen de optimalisatieslag achter het paneel plaatsvindt. De omvorming vindt met Femtogrid nog altijd plaats op een makkelijk bereikbare plek, binnenshuis. Hierdoor is Femtogrid onderhoudsvriendelijker.